Headline

De Witte Beer valt definitief voor de kracht die de digitale techniek kan bieden. Gedaan met de vuile inkthanden en "de lik en de zegel" bij het schrijven en versturen van Tijdingen naar de leden. 

En al zijn we nu slechts een muisklik van elkaar verwijderd, het valt op hoe onwetend onze leden soms zijn over de mooie geschiedenis en de structuren van onze tachtigjarige Vereniging. 

Inderdaad de Witte Beer is van ons, van het ras der onontbeerlijken, van zijn bijna 800 leden. Wat werd aangekocht, geschikt, gebouwd en gerenoveerd werd bekostigd met de penningen van de eigen leden. De Witte Beer is geen eigendom van één familie of een kleine groep, niet gebouwd op gronden van de stad zoals in bijna alle ons omringende clubs. En daar mogen we best fier op zijn. We hebben ons lot in eigen handen. 

Dit hebben we te danken aan de stichters in 1932. De V.Z.W. Witte Beer ontstond als een initiatief van de Vlaamse sportieve burgerij. Ze wilden aan tennis doen, deze sport propageren in bredere kringen en in dit sportmidden de jeugd en het ganse gezin betrekken. Het gezelschapsleven kreeg een prominente plaats : vandaar het Gezelschap van de Witte Beer. 

De voorzitters en bestuursleden hebben deze boodschap steeds wonderwel begrepen : aan de ogen van vele leden trekt een sarabande van kampioenschappen, tornooien, jeugdlessen, schitterende avondfeesten, leuke dansfeesten en dito rijk besproeide avondmalen, kinderfeestjes en optredens en duizenden bridgeavonden en voetbalwedstrijden met bijbehorend amusement. De beloning was en is sinds een viertal generaties het vertrouwen van vele honderden gezinnen uit Brugge en ons omliggende gemeenten. 

In 2005 opteerde de Witte Beer voor een groot project om de tennistoekomst veilig te stellen. Een comfortabele tennishal voor drie terreinen verzekerde het ganse jaar tennis aan de Damse Vaart en gaf de mogelijkheid tot het starten van een tennisschool. De N.V. Witte Beer Indoor werd opgericht en kon terug rekenen op vele aandeelhouders uit de inner circle van de Witte Beer. 

Een nieuwe website : een teken van moderniteit. De Witte Beer is een oude, voorname onafhankelijke dame met veel ambities. Toegegeven, de broeksriem zal een tijdje spannen maar de toekomstmogelijkheden blijven intact. Onze witte slimme beer onderwijst : de verwezenlijking van een gedachte staat in rechtstreekse verhouding tot de rijkdom ervan en tot de hoeveelheid toewijding en idealisme die er achter steekt. Een mooi perspectief.

website door geselle.be